Pelien kehityksessä ympäristönäkökulmat on otettu huomioon jo ainakin 1990-luvulta alkaen. Tämä näkyy pelisuunnittelussa etenkin peliympäristön eli pelien vallitsevan todellisuuden suunnittelussa, mutta myös pelien käsikirjoituksessa ja tarinankerronnassa. Ympäristönäkökulma onkin usein nostettu peleissä esille taustajuonessa.

Ympäristöteemat nykypeleissä

Useat nykypäivän huippusuositut pelit, kuten Fallout, The Last of Us, Mass Effect ja esimerkiksi hieman vanhemmat Half Life-pelisarjan pelit, perustuvat pelikuvaukseltaan ja juoneltaan maailmaan, jota kuvaillaan dystopiseksi tai post-apokalyptiseksi. Näiden pelien pelimaailmassa ympäristökatastrofi on joko syy tai seuraus pelin juonen kehittymiselle ja pelien alkuasetelmille. Näiden pelien pelaamisen oheen voi olla tarpeen saada myös hieman rennompia pelikokemuksia, joista löytyy esimerkiksi kasinoilta, ja nettikasinot listaus tässä saattaa helpottaa sinua löytämään hyviä pelikokemuksia. Ympäristö nähdään peleissä usein joko pilaantuneen sodan tai muun konfliktin vuoksi, tai toisaalta ihmisten yhteisöissä leviävä virus on saattanut pilata myös ympäristön.

Vaikka tällaisten pelien aiheita ei ajattelisi ympäristötietoisuuden näkökulmasta, ympäristön näyttämiselle tällaisessa traagisessa tilassa on useita syitä. Ne voivat olla pelikehittäjien kokemusten perusteella helppo aihe tehdä mielenkiintoinen pelimaailma ja lisätä fiktiivisiä elementtejä pelimaailmaan sekoittamatta todellisuutta liikaa, mutta toisaalta ne voivat olla myös kannanotto nykymaailman mahdollisista tulevaisuuksista sellaisissa tilanteissa, joissa ympäristöä ei oteta huomioon.

Näiden pelien ympäristöteemat liittyvät siis läheisesti koko pelimaailmaan, saavan siinä kuitenkin ison sivuroolin. Tällaisissa peleissä teemat tulevat siis esille pelimaailmassa olevien elementtien kautta.

Erilaisia näkökulmia ympäristöteemoihin

Myös aikaisempien vuosien pelisarjoissa on käsitelty ympäristöön liittyviä kysymyksiä. Esimerkiksi aikansa suosituissa rakennus- ja johtamissimulaatiopeleissä, Theme park – ja Sims- peleissä ympäristö on nähty yhtenä monista tärkeistä teemoista. Pelejä pelatessa oli helppo huomata, mitä tapahtuu paikallisille yhteisöille, jos pelaajan huolenpito ympäristöstä lakkaa. Tällaiset pelit olivat omiaan opettamaan huolenpitoa ympäristöstä. Näissä peleissä ympäristöteemoihin tartuttiin eri tavalla kuin aikaisemmin mainituissa peleissä, sillä ympäristö, luonto ja esimerkiksi jätteiden käsittely ovat olennainen osa peliä ja pelaamista.

Tällaista näkökulmaa ympäristökysymyksiin peleissä voidaan pitää pelillistävänä, sillä pelien kautta pyritään myös oppimaan, miten esimerkiksi huvipuisto, sairaala tai kaupunki voivat toimia. Pelien kautta voi myös oppia kuinka ympäristö ja kierrätys ovat hyvin laajoja kokonaisuuksia, jotka vaikuttavat laajasti esimerkiksi ihmisten viihtyvyyteen kaupungeissa tai pitkässä juoksussa myös kaupungin sairaustilastoissa.